Kdo jsme

Jsme tým investičních profesionálů se zahraničními zkušenostmi působících na českém trhu od roku 2010. Specializujeme se na investice do malých a středních podniků v České republice, na Slovensku a v sousedních zemích.

Naše strategie

Klademe důrazna individuálnípřístup a spoluprácis odborníky.

Našim společnostem pomáháme akcelerovat růst, zvýšit provozní efektivitu a zlepšit konkurenceschopnost. Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím expanze na nové trhy, investicemi do nových technologií zvyšujících produktivitu a zaváděním nových výrobků a služeb. Pomáháme vytvářet silné a stabilní společnosti s perspektivou, zaměstnávající zkušené a talentované odborníky.

Naše práce přináší dlouhodobou pozitivní hodnotu zaměstnancům i regionu, ve kterém naše společnosti působí, a tím přispíváme k celkovému růstu naší ekonomiky.

Společenská odpovědnost pro nás není prázdný pojem. V regionech podporujeme a rozvíjíme řadu projektů, od vzdělávání po dobročinnost.

Strategie

V naší investiční strategii se zaměřujeme na sektory, ve kterých spatřujeme dlouhodobý potenciál stabilního růstu, příležitost pro technologickou specializaci nebo prostor pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Typicky investujeme do zavedených společností, ve kterých se můžeme spolehnout na robustní know-how existujících zaměstnanců i managementu. Trvalou hodnotu pak vytváříme spoluprací mezi námi jako investorem, provozními a strategickými zkušenostmi zaměstnanců společnosti a managementem.

Při naší práci rádi spolupracujeme se zkušenými manažery, kteří nám pomáhají při formování strategické vize společnosti. Pokud to není vyžadováno okolnostmi, zasahujeme po nastavení společných cílů do každodenní práce managementu jen omezeně a soustředíme se na strategické otázky.

Při stanovování strategie společnosti hledáme vyvážený přístup mezi krátkodobým finančním přístupem a dlouhodobým strategickým uvažováním, a spoléháme se na názory odborníků, zakladatelů společnosti i našich manažerů.

Malá velikost našeho investičního týmu nám umožňuje eliminovat složité a zbytečné reportingové povinnosti typické pro větší holdingové organizace.

Jako investor jsme také připraveni flexibilně vložit do našich společností dodatečný kapitál za účelem podpoření jejich růstu a zvýšení konkurenceschopnosti.

Hledámeinvestičnípříležitosti

Kontaktujte nás

Naším hlavním kritériem při vyhledávání a posuzování investičních příležitostí je vedle samotného sektoru podnikání především výrobek nebo služba společnosti a jeho postavení na trhu. Při naší práci vyhledáváme a proaktivně oslovujeme společnosti se špičkovými výrobky, službami nebo vysoce specializovaným know-how, které dosahují dlouhodobě udržitelného zisku před zdaněním a odpisy (EBITDA) na úrovni 20 - 150 milionů Kč.

Vedle řízených prodejů máme úspěšné zkušenosti s přímým převzetím společností od majitelů - zakladatelů a následnou profesionalizací jejich metod řízení. Jsme také připraveni přijmout vlastníky za své partnery a podílet se na růstu společností vkladem kapitálu.

Kontakt

Monetica, a.s.
Revoluční 724/7
110 00 Praha 1 - Staré Město
Česká republika

IČ: 09771221

Spisová značka B 25930 vedená u Městského soudu v Praze.

info@monetica.cz

    Napište nám

    Podporujeme

      Děkujeme společnosti Monetica a.s. za opakovanou finanční podporu projektu KLOKÁNEK FOD v letech 2016 - 2022. Moc si Vaší pomoci vážíme.

      Hanka Kupková, předsedkyně FOD